Burgemeester van Hoofflaan 116, 5503 BR Veldhoven
040 - 2541674
info@vidau.nl

Milieubewust ondernemen

Elektronica voor iedereen!

Door consument en wetgever wordt steeds meer de nadruk gelegd op milieubewust ondernemen. VIDAU electronics onderscheidt zich hierdoor met diverse maatregelen

  • Gebruik van milieuvriendelijke middelen zonder schadelijke drijfgassen
  • Onbruikbaar restmateriaal afvoeren naar de recycling (MIREC) waar deze materialen gesorteerd worden voor hergebruik
  • Door reparatie van uw apparatuur voortijdig afschrijven voorkomen, hierdoor hoeft er minder geproduceerd te worden wat o.a. energiebesparing betekend
  • Afvoer van Back-up / Alkaline batterijen naar de batterij-inzamelpunten
  • Gebruik van loodvrije soldeermethodes, welke door de wetgever worden aangegeven
  • Reductie van stroomafname door efficient gebruik van testopstellingen en afschakelen van apparatuur die niet worden gebruikt